Zorg Veranderland

WMO

Begeleiding en zorg kunt u aanvragen bij uw gemeente. Voor de gemeente Harlingen: klik hier meer info. Voor de andere gemeenten is de procedure gelijk. U kunt ook contact met mij opnemen om te kijken of u in aanmerking komt voor de WMO.

Klik hier voor een schematisch overzicht hoe een WMO  aanvraag werkt: Schema Aanvragen WMO

Veranderland biedt begeleiding binnen de WMO voor integratie na verslaving en psychische problemen, gezinsproblematiek en zorg.

Meer info over de WMO en het toepassingsgebied: klik hier.

Voor klachten over zorg of instanties: klik hier.

WMO ondersteuning

Voor de begeleiding maak ik gebruik van mijn kennis en ervaring als therapeut op het gebied van systemisch werken en pedagogiek. Voor het verslavingsdeel ben ik ervaringsdeskundig. Cognitieve therapie, coachingstechnieken, motivationele gespreksvoering, NLP en praktische ondersteuning op maat, zijn de meest voorkomende interventies/technieken. Uitgangspunt is, tenzij bijzondere zorg anders vereist, altijd de eigen regie van de cliënt herstellen en bevorderen. ADL en de zelfredzaamheidsmatrix gebruik ik standaard, ook als gemeenten deze niet gebruiken. Verder het utilisatie principe toegepast op de samen met cliënt en gemeente vastgestelde doelen. Waar nodig werk ik samen met behandelend psychiater, VNN, GGZ en huisarts, reclassering en jeugdzorg.