ACT, Acceptance and Commitment Therapy

Wanneer en waarvoor ACT?
Een kort overzicht van de verschillende onderdelen.

  • Acceptance: Omgaan met obstakels.
  • Voelen: Ruimte maken voor vervelende gevoelens (Acceptance).
  • Denken: Afstand nemen van moeilijke gedachten (Defusie).
  • Zelfbeeld: Op een andere manier naar jezelf kijken (Zelf als Context).
  • Aandacht: Aandacht leren richten op het Nu (Hier en Nu).
  • Commitment: Investeren in jezelf.
  • Oriënteren: Stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt (Waarden).
  • Investeren: Investeren in de dingen die jij belangrijk vindt (Toegewijd Handelen).

Resultaat:

Persoonlijke veerkracht: Vermogen om mee te buigen met de obstakels, zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je belangrijk vindt (Psychologische Flexibiliteit). ACT is een bewezen effectieve therapie voor verschillende problemen, waaronder angst, depressie en lichamelijke ongemakken. Echter, ACT is niet alleen bruikbaar als je problemen hebt, je kunt het ook gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen en je persoonlijke veerkracht te vergroten. En is daardoor uitstekend geschikt voor ondernemers, sporters, zzp’ers en teams in deze verbanden.

Uitgebreide uitleg 

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. ACT is deels gebaseerd op boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed en maakt gebruik van mindfulness. ACT is ook een zogenoemde derde generatie gedragstherapie. Zij volgt op de tweede generatie, de cognitieve gedragstherapie (CGT). In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten (dit wordt experiëntiële vermijding genoemd). Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten.

Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Sinds maart 2011 is ACT in de Verenigde Staten  officieel erkend als evidence based.

ACT Schema
De ACT onderdelen t.o.v. elkaar visueel

Waaruit bestaat ACT?

ACT bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment. Bij het Acceptance‐onderdeel leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert hier ruimte maken voor vervelende gevoelens, afstand nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken, en tenslotte je aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt in je obstakels. Het Commitment‐onderdeel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt in het leven,waarna je weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen.

Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt, waardoor je je niet tegen laat houden door obstakels om de dingen te doen die jij belangrijk vindt!