Regels en voorwaarden

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), registratienummer 16016. Zie ook: http://www.hypnotherapie.nl/

De praktijk is met de naam Veranderland geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90104189 en de praktijk AGB-code is 90063509

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Veranderland geregistreerd met het KvK nr.: 64997529

Mocht u ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillen-instantie van de SCAG, nr.:15985.

Ik ben ingeschreven in het Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 171312R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).