In het nu speelt.......

Door een ongelukje op de server is de oude website verdwenen in digitale rook. Deze website is in aanbouw. De praktijk is open.

Berichten, mededelingen en publicatie

Hier vind je artikelen, inzichten en links, en schrijfsels voor het boek 'Mijn Minnaar begrijpt me niet, 10 jaar relatietherapie'.

Over de praktijk:

REGISTRATIE

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), registratienummer 16016. Zie ook: http://www.hypnotherapie.nl/

De praktijk is met de naam Veranderland geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90104189 en de praktijk AGB-code is 90063509

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Veranderland geregistreerd met het KvK nr.: 64997529

Mocht u ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillen-instantie van de SCAG, nr.:15985.

Ik ben ingeschreven in het Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 171312R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).

Regels en voorwaarden

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), registratienummer 16016. Zie ook: http://www.hypnotherapie.nl/ De praktijk is met de naam Veranderland geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90104189 en de praktijk AGB-code is 90063509 Bij de Kamer van Koophandel …

Lees verder

WMO

Zorg Veranderland WMO Begeleiding en zorg kunt u aanvragen bij uw gemeente. Voor de gemeente Harlingen: klik hier meer info. Voor de andere gemeenten is de procedure gelijk. U kunt ook contact met mij opnemen om te kijken of u in aanmerking komt voor de WMO. Klik hier voor een schematisch overzicht hoe een WMO  aanvraag werkt: Schema …

Lees verder

Relatietherapie Relatietherapie, werkwijze Het besef dat het zo niet verder kan-, dat je zo niet verder wilt met je relatie, is de eerste stap in de goede richting. Relatietherapie kan je daarbij verder helpen.  Waarschijnlijk zit je vast in patronen waar jij en je partner niet vrijuit in kunnen bewegen. Misschien is er iets gebeurd …

Lees verder
En meer....